Toiminta

Tykkipojan laulu

Pois joukosta raukat ja rammat, tykkipoika ei peljätä saa.
:,:vaik' on synkeä yö, tykki leimua lyö, jyrinästä sen järkkyvi maa:,:

Käsin kerran mi tehty on täällä, kranaateilla sen pirstomme pois,
:,:paksut panssarit nuo, eivät harmia tuo, kalliotkaan ei kahleita
luo:,:

Valan kallihin vannomme sulle, Suomi äitimme armahin oi.
:,:Vieras valta ja maa meit' ei orjiksi saa, tykit laulua Suomen kun
soi:,:

Ja jos kaatua kerran me saamme, teräsputkemme äärehen tuon,
:,:Haudan partaalla siin tykki tyynenä niin viime virtemme
veisailee:,:
 

Tässä ollaan Porissa katselemassa miten leikkuupuimureita tehdään

Kilta järjestää jäsenilleen eri toimintamuotoja:

• Järjestämällä retkiä varuskunnallisiin ja sotahistoriallisiin kohteisiin, joihin kuuluu mm  Museo Militarian tykkipihalla oman "kummitykin" huolto kuin myös muu talkootyö museolla. Kevyempään retkiantiin kuuluvat mm teatterimatkat .

• Tekemällä tutustumismatkoja ammuntoihin Pohjankankaalle sekä Rovajärvelle. Näillä matkoilla on hyvä tilaisuus päivittää tykkimiestaitojansa sekä tavata muita samanhenkisiä kiltaveljiä ja –sisaria.

• Osallistumalla yhdessä Pohjankankaan Tykistökillan kanssa vala-, kilta- ja omaistenpäivän järjestelyihin

• Osallistumalla  puulaakiammuntoihin yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä ylläpitämällä eri  yhteisöihin muutakin yhteistoimintaa kuten yhteisiä teemailtoja, kilpailuja yms

• Pitämällä  yllä ainutlaatuista hevosvetoista tykkijaosta yhdessä Niinisalon Ratsastajien kanssa. Perinnejaos on ainoa ampuva jaos pohjoismaissa ja on esiintymismatkoillaan saanut yleisön jakamattoman suosion.